Kedves Szülők!

Döntés előtt állnak! Hamarosan dönteniük kell, hogy milyen intézménybe írassák be gyerme-küket. Választásukhoz kívánunk segítséget nyújtani tájékoztatónkkal!

Mit kínálunk tanulóinknak?

Iskolaotthonos formában tanítunk valamennyi alsó tagozatos osztályban 2 nevelővel. Délelőtt a tanórákat tartjuk, délután szabadidős tevékenység, illetve testnevelés órák vannak.

Testnevelés, sport:

Intézményünk 1999 óta Utánpótlás Nevelési Központ kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, birkózás, sakk területén. 2004. szeptember 1-jétől az 1. osztálytól – felmenő rendszerben bevezettük a testnevelés tagozatot fél-fél osztályban. A tagozatba kerülést előzetes felmérés előzi meg. Nagyon jók a tapasztalataink.

Informatika, számítástechnika:

4. osztálytól szakkör formájában, 5. osztálytól tagozatos órákon, valamint informatika órák keretei között. 8. osztály végére minden tanuló elsajátítja a számítógép kezelését valamilyen szinten.

Nyelvoktatás:

Fő profilunk a német nyelv 6. osztálytól emelt szinten, angolt szakkör formájában 5. osztálytól indítunk.

Művészeti nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk, tanulóink számtalan megyei és országos versenyen, pályázaton díjazottak.

Klubnapközi, szabadidős tevékenység:

24 tevékenységi formát biztosítunk tanulóinknak hétfő és csütörtök délutánonként. Minden tanuló két olyan tevékenységi formát választhat, amelyben a legtehetségesebb.

A tehetséggondozás, felzárkóztatás kiemelt szerepet kap iskolánkban. Szakköri foglal-kozásokon, illetve fejlesztő órákon történnek ezek a foglalkozások.

Saját szervezésű versenyek:

Körzeti anyanyelv és rajz verseny (3-4. osztály) Német nyelvi kommunikációs verseny (7-8. osztály) Országos Alapműveleti matematikaverseny (4-8. osztály)

Ünnepeink:

Méltóképpen megemlékezünk nemzeti évfordulókról, ünnepi karácsonyi műsorra, hangversenyre és klubnapközis bemutatóra készülnek gyermekeink minden évben.

Diákönkormányzat rendezvényei:

Töklámpás felvonulás, farsang, fordított nap, túrázások.

Hatékony együttműködés a szülőkkel:

Fogadóórákon, szülői értekezleteken, nyílt napokon van erre lehetőség. Közös Mikszáth sport napot rendezünk november utolsó szombatján a Sportcsarnokban gyerekek – szülők – nevelők együtt.

Pályaválasztás:

Intézményünk legfőbb feladatának a középiskolára történő előkészítést tekinti. Ennek érdekében a szülők és a tanulók kérésére végzős tanulóink tanév végén záróvizsgát tesznek magyar, történelem, matematika, választott tantárgyból. Célja az összefoglalás, rendszerezés, a középiskolában való elindulás segítése.

A legeredményesebb tanulónkat a 8. év végén "Mikszáth" plakett és Jó tanuló, jó sportoló kitüntetésben részesítjük.