Kedves honlapunkra látogató!

Szeretettel üdvözlöm Önt, a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében. A 30 éves hagyományokkal rendelkező iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola. 1979-ben, a Nemzetközi gyermekévben nyitotta meg kapuit. Ma, 10 alsós és 9 felsős tanulócsoportban 422 gyermek tanul. Dolgozóink száma 44, közülük 37-en pedagógusok Szakos ellátottságunk 100 %-os.. Tantermeink új bútorokkal berendezettek, jól felszereltek, megfelelnek a legkorszerűbb oktatási követelményeknek. Az oktatáshoz a szemléltető és IKT eszközök a nevelők rendelkezésére állnak. A számítástechnikai szaktanterem korszerűen felszerelt, az Internet az iskola minden pontjáról elérhető, ez lehetővé teszi a korszerű informatikai- és számítástechnikai ismeretek átadását. A sportolásra, a mozgásra a tornatermünk, és szabadtéri sportlétesítményeink adnak lehetőséget. A tanórákra való felkészüléshez, a tehetséggondozáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez csaknem 20 000 kötetes könyvtárunk áll a tanulók rendelkezésére.

Tantestületünk legfőbb célja, hogy diákjaink számára olyan változatos tevékenységet kínáljon, amelyben minden tanuló megtalálja a kedvére és hasznára való elfoglaltságot. Tehetséggondozó szakköreink az átlagosnál jobb képességű tanulók fejlődési lehetőségeit biztosítják. Büszkék vagyunk a tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákjainkra. 2004-től az emeltszintű testnevelés oktatására is lehetőségünk van. Sportolóink országos eredményeikkel hírnevet szereztek iskolánknak. Képzőművészeti pályázatokon tanulóink mindig helyezettek. Alsó tagozatban a tanórán kívüli nevelésnek, oktatásnak a tehetséggondozásnak fontos színtere a Klubnapközi, itt a tanulók heti két alkalommal érdeklődési körüknek megfelelően "klubnapközis" csoportokban kézügyességüket, alkotóképességüket, tehetségüket, mozgásos játékokkal állóképességüket fejleszthetik.

Iskolánk megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelv oktatására. Két nyelv, az angol és a német tanulását választhatják diákjaink.

Tantestületünk fontos feladatának tekinti a lemaradókkal való foglalkozást is. A felzárkóztató-fejlesztő foglalkozásokon igyekszünk a felmerülő hiányosságokat pótolni.

A fenntartó által elnyert TÁMOP 3.1.4/08/2-2009-0019 számú pályázat alapján a 2009/2010-es tanévtől bevezetésre került az első, a negyedik és az ötödik évfolyamon összesen 6 csoportban a kompetencia alapú oktatás, szövegértés, matematika és élő idegen nyelv tantárgyakban.

Intézményünk legfőbb feladatának a középiskolára történő előkészítést tekinti. Ennek érdekében a szülők és a tanulók beleegyezésével a végzős tanulók tanév végén záróvizsgát tesznek magyar, történelem, matematika és egy választott tárgyból. Célja az összefoglalás, rendszerezés, a középiskolában való elindulás segítése. Az előző öt év átlaga szerint gimnáziumban a végzősök 48 %-a, szakközépiskolában 27%-a, szakmunkásképző és szakiskolában 25%-a tanult tovább. Az országos kompetenciamérés eredményei szerint az iskola tanulói az országos átlag felett teljesítenek.

Az iskolánkban 8 munkaközösség működik. A munkaközösségek kiválóan gondozzák a saját területüket. A pedagógiai programból és a helyi tantervből következő feladatoknak magas színvonalon megfelelnek. (Versenyeket szerveznek, versenyekre készítenek fel, eredményesen korrepetálnak, iskolai ünnepi műsorokat állítanak össze, kiállításokat rendeznek,)

Saját szervezésű versenyeink színesítik a megyei és az országos versenyek palettáját, közöttük legnépszerűbb, amely ma már több mint másfél évtizedes múltra tekinthet vissza az Országos Alapműveleti Matematikaverseny.

Az iskolai hétköznapokat évente szabályosan visszatérő ritmusokkal színesítik intézményünkben a szokásos ünnepi megemlékezések. Az alsósok és a felsősök együtt köszöntik az új tanévet, az új első osztályosokat. A közös karácsonyi ünnepségnek sokszor egész osztályok is lelkes szereplői. Együtt készülnek az énekkarosok, a színjátszók, az alsósok, a felsősök, tanítók és tanárok segítségével. Az évek során kialakult, hogy nemzeti ünnepeinkről közösen emlékezünk meg egy- egy alsós vagy felsős csoport ünnepi műsorával.

Tantestületünk tagjai közül többen az nevelő-oktató munka mellett a város kulturális, közművelődési, közéleti munkájában is aktívan részt vesznek. Munkánkat az Önkormányzat rendszeresen értékeli. 1999-ben és 2005-ben a végzett nevelő-oktató munka alapján tantestületünket dicséretben részesítette. Nevelőtestületünk tagjai közül egyénileg hatan, valamint a matematika munkaközösség 9 tagja, mint közösség "Alkotói díj", két kollégánk "Az év edzője" önkormányzati kitüntetésben is részesült.

Köszönöm, hogy érdeklődésével megtisztelte iskolánkat. Amennyiben szeretne további információt szerezni, kérem tájékozódjon honlapunk kínálatából, vagy keressen bennünket személyesen.

Györei István igazgató